Vážení rodičia, vážení priatelia Humenského basketbalu.

1.BASKET KLUB HUMENNÉ vytvára podmienky pne rozvoj basketbalových

schopností pre hráčov hlavne v mládežnickych kategóriách. Aj napriek covidu
a obmedzeniu tréningových možností v mestskej športovej hale, sme udržali v súťaži
družstvo juniorov, ktoré bojuje o popredné umiestnenie v lige juniorov, v skupine Silver východ.

Začali sme s prípravkou na ZŠ Jána Švermu a s prípravou chlapcov narodených
v rokoch 2009 a 2010 na ZŠ Laborecká. Rozširovanie našej činnosti o ďalšie družstvá si
vyžaduje zvýšené nároky na finančné krytie nákladov s tým spojených.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou, o poukázanie podielu zaplatenej dane z prijímov za rok 2022 pre 1.BASKET KLUB HUMENNÉ (lČO:42089654).
V prílohe je tlačivo pre poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2022.
Ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Jozef Babják

Výkonný riaditeľ 1. BK Humenné

Identifikačné údaje žiadateľa o príspevok 2daní:

Obchodné meno (Názov): 1. BASKET KLUB HUMENNÉ
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42089654
Sídlo: 06601 Humenné, Družstevná 4

Online vyhlásenie nájdete tu:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html#r910a