Rozpis tréningov od 17.4. do 21.4.2023

dátum deň 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 17.04.2023 pondelok juniori U19, MŠH Humenné 18.04.2023 utorok prípravka U10, telocvičňa ZŠ Jána Švermu prípravka žiaci U14, telocvičňa ZŠ Laborecká 19.04.2023 streda 20.04.2023 štvrtok prípravka U10, telocvičňa ZŠ […]